(Energie Investeringsaftrek) EIA

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst 2019. Als aan alle door de overheid gestelde voorwaarden wordt voldaan en de aanvraag binnen 3 maanden na het geven van de opdracht is gedaan, kan het gehele systeem inclusief montage, leidingwerk en de verder benodigde materialen in aanmerking komen voor deze fiscale maatregel.

Voor meer informatie omtrent de Energie Investeringsaftrek kunt u contact opnemen met uw accountant of u wenden tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Energie Investerings Aftrek (EIA)
of 088 – 042 42 42)

ISDE:

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels.
De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

particulieren
buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een
(on)roerende zaak

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Locatie

Volume 110A/B
1446 WJ - Purmerend

Telefoon

+31 (0)299 - 414 990

Email

info@koelmy.nl