Bedrijfscertificering F-Gassen

Met ingang van 1 januari 2010 is bedrijfscertificering volgens het F-Gassenbesluit een wettelijke verplichting en dient vanaf 1 juli 2011 volledig te zijn ingevoerd in de branche van koeltechnische bedrijven. Elke twee jaar worden wij als bedrijf gecontroleerd en gekeurd.

Met ingang van 21 mei 2019 heeft Koel-MY wederom dit bedrijfscertificaat F-Gassenregeling voor ondernemingen conform BRL100 mogen ontvangen. Dit houdt in dat wij alle koelinstallaties met een koudemiddelinhoud van < 5 ton en >= 500 ton CO2 equivalent mogen installeren en onderhouden.

Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoel in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaag afbrekende stoffen zijn toegepast.

Certificaat Erkend Leerbedrijf

Sinds februari 2009 hebben wij het Certificaat Erkend leerbedrijf mogen ontvangen. Wij kunnen plaats bieden voor leerlingen in de BOL/BBL opleidingen.

Locatie

Volume 110A/B
1446 WJ - Purmerend

Telefoon

+31 (0)299 - 414 990

Email

info@koelmy.nl